Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
17 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Lekcja modlitwy

28/07/19 Monika Zuber
Przede wszystkim, warto zauważyć, że Jezus zaczyna modlitwę od zwrócenia się do Boga i szukania Bożej woli dla naszego życia. Niech się święci imię Twoje, niech przyjdzie Twoje królestwo, to sformułowania oddania Bogu czci, szacunku i jednocześnie życzenie, aby między nami, ludźmi, królowały piękne zasady miłości, poszanowania i pokoju, jakich od zawsze uczy nas nasz Stwórca. W ten właśnie sposób Bóg bowiem chce królować między swoim stworzeniem – by wszyscy potrafili zachwycić się pięknem dzieła stworzenia, żyć w harmonii i dobrych relacjach z innymi. Wtedy Bóg błogosławi całą ziemię, obdarzając obfitością i swoją łaską.