17 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Sugestie programowe

28/07/19 ks. Stanisław Dyk
W modlitwie otrzymujemy „Ducha przybrania za synów”
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Misterium obchodzone w tej celebracji to synowska modlitwa Chrystusa, naszego Brata i Zbawiciela. W kontekście modlitwy Abrahama, który prosi o ocalenie mieszkańców Sodomy i Gomory, wskazać należy na modlitwę wstawienniczą Jezusa, który na krzyżu modli się o ocalenie grzeszników. Pierwsze czytanie mocno podkreśla fakt, że Bóg jest sprawiedliwym Sędzią oraz że wstawiennictwo niewielu sprawiedliwych może uratować wielu bezbożnych. Celebracja liturgiczna kieruje nasz wzrok na „Jezusa Chrystusa sprawiedliwego”, który jest „naszym Rzecznikiem wobec Ojca” (por. 1 J 2, 1). To On „wybawi nas od nadchodzącego gniewu” (por. 1 Tes 1, 10). „To On jest jedynym wstawiającym się u Ojca za wszystkich ludzi, a w szczególności za grzeszników” (KKK 2634).
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.