Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł

18 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
04/08/19 ks. Stanisław Dyk
Bóg ubogaca nas w „dobre dary” swego miłosierdzia
04/08/19 Szymon Bojdo
To dla mnie istotne!
Homilia do dorosłych
04/08/19 ks. Szymon Bajon
Oczywiście istota modlitwy jest inna. Ona ma być spotkaniem, rozmową, zaangażowaniem, szukaniem wskazówki, słuchaniem – prowadzącym do życiowej praktyki. Modlitwa w imię Jezusa ma pomóc rozpoznać wolę Bożą, ale to ja muszę ją wypełnić. Bóg na pewno chce mi wiele dać, bo przecież szalenie mnie kocha, ale żebym mógł w pełni dostrzec i wykorzystać Jego dary, muszę najpierw zaangażować się w życie zgodne z Jego przykazaniami. Wtedy przekonam się, że Bóg „działa” nie tylko poprzez jakieś spektakularne interwencje, ale także w codzienności, „prowadząc mnie po właściwych ścieżkach”.
Homilia do dzieci
04/08/19 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Jako uczniowie Jezusa chcemy być mądrymi gospodarzami talentów i czasu, jaki Pan Bóg nam daje. „Każdy, kto jest posłuszny Chrystusowi, niech szuka najpierw królestwa Bożego i czerpie stamtąd mocniejszą i czystszą miłość, w celu wspierania wszystkich swoich braci oraz dokonywania dzieł sprawiedliwości inspirowanych miłością” (KDK 72). Taki powinien być ideał życia chrześcijańskiego.
Homilia do dzieci
04/08/19 ks. Andrzej Ziółkowski CM
W pierwszym czytaniu słyszeliśmy bardzo trudne słowa: „Marność nad marnościami” – wszystko jest marnością. Kohelet wypowiedział je będąc dojrzałym mężczyzną. Gdy Kohelet był małym chłopcem, to na pewno miał jakieś zabawki. Gdy już dojrzał, to zrozumiał, że wiele rzeczy, które zgromadził i wiele spraw, które zajmowały miejsce w jego życiu nie mają dla niego żadnego znaczenia. Przestrzega nas, abyśmy nie pokładali ufności w sprawach mniej istotnych. Tak samo czyni św. Paweł – poucza Kolosan, aby stali się nowymi ludźmi, odnowili się w Panu Jezusie.