18 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Nie żałujmy serca, czasu i pomocy

04/08/19 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Jako uczniowie Jezusa chcemy być mądrymi gospodarzami talentów i czasu, jaki Pan Bóg nam daje. „Każdy, kto jest posłuszny Chrystusowi, niech szuka najpierw królestwa Bożego i czerpie stamtąd mocniejszą i czystszą miłość, w celu wspierania wszystkich swoich braci oraz dokonywania dzieł sprawiedliwości inspirowanych miłością” (KDK 72). Taki powinien być ideał życia chrześcijańskiego.