Polecamy
Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Poradnik praktyczny
Jacques Vernay, Bénédicte Draillard
KSIĄŻKA
24,90 zł 8,00 zł
18 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Sugestie programowe

04/08/19 ks. Stanisław Dyk
Bóg ubogaca nas w „dobre dary” swego miłosierdzia
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W celebracji liturgicznej uobecnia się Pascha Chrystusa. Teraz możemy na nowo posiąść królestwo Boże. Jesteśmy nasyceni miłosierdziem Boga. W homilii należy zachęcić wiernych, aby w Eucharystii starali się wpierw o „królestwo Boże i jego sprawiedliwość”, a wtedy „wszystko inne będzie im dodane” (Rz 14, 7). Chodzi tu głównie o zachętę do czynnego uczestnictwa w liturgii: o nawiązanie osobistej relacji z Bogiem, o „pragnienie Najwyższego Dobra – Ducha Świętego” (KKK 2541), o przyjęcie z wiarą Ducha, który daje nam doświadczenie miłości Boga, a przez to wyzwala z chciwości i pożądliwości. W ten sposób wejdą w proces usprawiedliwienia: „«ukrzyżują ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami» (Ga 5, 24), będą prowadzeni przez Ducha, kierując się Jego pragnieniami” (por. KKK 2543).
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.