Polecamy
Niepłodność. Duchowy i praktyczny poradnik dla małżeństw
Angelique Ruhi-López, Carmen Santamaría
KSIĄŻKA
29,90 zł 10,00 zł

19 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
11/08/19 ks. Stanisław Dyk
Ojciec czuwa nad ludźmi, Chrystus im usługuje, Duch Święty wyzwala z lęków
11/08/19 Patryk Jakubowski
Tu i teraz
Homilia do dorosłych
11/08/19 ks. Jacek Kacprzak
W dzisiejszej Ewangelii spontanicznie koncentrujemy naszą uwagę na wymiarze niepewności co do czasu paruzji, godziny, której się nie domyślamy (w. 40). Tymczasem mamy do czynienia z Ewangelią – dobrą, wspaniałą nowiną: Pan powróci! (w. 36). W kilku medytowanych przez nas dzisiaj zdaniach aż gęsto jest od określeń mówiących o Jego przyjściu (czy to w Jezusowej przypowieści, czy w komentarzu do niej): „powróci”, „nadejdzie”, „przyjdzie”, „powróciwszy”, aż do kulminacji: „Syn Człowieczy przychodzi”! Tak! – to nie tylko jakieś nieokreślone wydarzenie z przyszłości – On już przychodzi! (jak wskazuje na to tekst grecki, w. 40).
Homilia do dorosłych
11/08/19 ks. Franciszek Zawadzki
Słowa Jezusa zawierają także i przestrogę. To kolejny etap mowy Chrystusa. Można tak skupić się na zarządzie bogactwem, że się zapomni, że to tylko zarząd i że jest się tylko sługą. Szczególnie na uwagę zasługują obrazowe słowa o słudze, który postawił się ponad Panem i krzywdzi tych, którzy jemu są podlegli. To rzeczywiście musimy potraktować jako przestrogę. Przestrogę, by bogactwo, władza, bycie ponad innymi z jakichś przyczyn, nie stało się dla nikogo z nas powodem do niesprawiedliwości i egoizmu.
Homilia do dzieci
11/08/19 ks. Dariusz Zuber
Pan Bóg lubi z wami rozmawiać i chce, abyście robiły to jak najczęściej. A rozmawiamy z Bogiem przez modlitwę. Dlatego gdy stajecie przed jakimiś trudnościami w swoim życiu, mówcie Panu Bogu o tym, On będzie podpowiadał wam, co zrobić oraz dawał siły do pokonywania problemów i realizowania naszych marzeń. Bóg mówi do nas w głębi naszych serc. Może jednak powiecie, że Abraham był bardzo odważny i miał wielka wiarę, a ja takiej nie posiadam. Jestem w końcu dzieckiem i zawsze znajdzie się coś czego się boję.