Polecamy
Praktyczny przewodnik po przepisach prawa kościelnego
Ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
16,90 zł 14,90 zł
19 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Noc zbawienia

11/08/19 ks. Jacek Kacprzak
W dzisiejszej Ewangelii spontanicznie koncentrujemy naszą uwagę na wymiarze niepewności co do czasu paruzji, godziny, której się nie domyślamy (w. 40). Tymczasem mamy do czynienia z Ewangelią – dobrą, wspaniałą nowiną: Pan powróci! (w. 36). W kilku medytowanych przez nas dzisiaj zdaniach aż gęsto jest od określeń mówiących o Jego przyjściu (czy to w Jezusowej przypowieści, czy w komentarzu do niej): „powróci”, „nadejdzie”, „przyjdzie”, „powróciwszy”, aż do kulminacji: „Syn Człowieczy przychodzi”! Tak! – to nie tylko jakieś nieokreślone wydarzenie z przyszłości – On już przychodzi! (jak wskazuje na to tekst grecki, w. 40).