Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
19 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Służyć jak Chrystus

11/08/19 ks. Franciszek Zawadzki
Słowa Jezusa zawierają także i przestrogę. To kolejny etap mowy Chrystusa. Można tak skupić się na zarządzie bogactwem, że się zapomni, że to tylko zarząd i że jest się tylko sługą. Szczególnie na uwagę zasługują obrazowe słowa o słudze, który postawił się ponad Panem i krzywdzi tych, którzy jemu są podlegli. To rzeczywiście musimy potraktować jako przestrogę. Przestrogę, by bogactwo, władza, bycie ponad innymi z jakichś przyczyn, nie stało się dla nikogo z nas powodem do niesprawiedliwości i egoizmu.