Polecamy
19 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Sugestie programowe

11/08/19 ks. Stanisław Dyk
Ojciec czuwa nad ludźmi, Chrystus im usługuje, Duch Święty wyzwala z lęków
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Misterium tej celebracji to Bóg Dobry Pasterz, który zawsze czuwa nad swą trzodą. To królestwo Bożej miłości objawione w Synu i udzielone w Duchu. Wspomnienie „małej trzódki” w Ewangelii dnia sugeruje, że chrześcijanie powinni mieć to doświadczenie czuwającego nad nimi Pasterza zwłaszcza wówczas, gdy czują się „mniejsi” od swych problemów, od swych wrogów czy też
gdy egzystują w zagrożeniu. „Noc wyzwolenia” wspomniana w pierwszym czytaniu odsyła nas do nocy paschalnej, w czasie której poprzez dar Syna i Ducha uwolnieni zostaliśmy od naszych grzechów i lęków.
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.