20 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

18/08/19 ks. Stanisław Dyk
Chrześcijanin „ochrzczony” w Duchu Świętym doświadcza Bożej miłości
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: Chrystus w Ewangelii dnia pragnie zapalić „ogień” Ducha Świętego, który będzie oczyszczał i przemieniał. W celebracji liturgicznej wierzący doświadcza tego wydarzenia. Przyjmując Ciało i Krew Pańską, zanurza się w Duchu Świętym, który go przemieni i uczyni świadkiem misterium paschalnego – uzdolni do bycia znakiem sprzeciwu na wzór Jego Mistrza. Otrzymując odnowiony dar Ducha Jezusowej miłości, chrześcijanin przestaje się
lękać i niepokoić o siebie – doświadczy, że Bóg się o „niego troszczy” (psalm responsoryjny). To jest właśnie „pokój” przyniesiony przez Jezusa.
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.