Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
21 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

25/08/19 ks. Stanisław Dyk
Mocą Ducha Świętego możemy poddać Ojcu naszą wolę
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: „Ciasne drzwi” wspomniane w Ewangelii to sam Chrystus, który zmierzając do Jerozolimy, staje się „bramą zbawienia”. Wyraźnie podkreślony jest tu wysiłek ze strony wierzącego we wchodzeniu przez „ciasne drzwi”.
Tym wysiłkiem jest „okrojenie” własnego „ja”, które rozrasta się poprzez pychę („nie potrzebuję Boga”) oraz egoizm („nie zauważam bliźnich”). Jest to wysiłek „pukania do drzwi” przyjaciela, trud rozdawania „naszego chleba” bliźnim oraz bycia znakiem sprzeciwu. Dla wierzących nie wystarczy zatem jedynie formalnie przynależeć do Jezusa, np. przez uczestnictwo w Eucharystii („czyż nie jadaliśmy z Tobą?”). Potrzebny jest jeszcze styl ewangelicznego życia. W tym miejscu homilista może wspomnieć o wezwaniu ewangelicznym, które jest najbardziej aktualne dla danej wspólnoty.
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.