Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15/08/19
Nadaje sens wszystkim duchowym zmaganiom
15/08/19 Anna Lipczyńska
Kilka podpowiedzi
Homilia do dorosłych
15/08/19 ks. Artur Filipiak
Niezależnie od teologicznych sporów chrześcijanie wszystkich wyznań są zgodni, że Maryja jako Matka Jezusa odegrała wyjątkową rolę w Bożym planie zbawienia i dlatego należy jej się nasza uwaga. W Kościele katolickim wyraża się to w ten sposób, że poszczególne wydarzenia życia Maryi świętujemy jako osobne uroczystości. I tak, dziś patrzymy na śmierć Maryi i jej dalsze życie w Bogu.
Homilia do dorosłych
15/08/19 ks. Marek Piedziewicz
Maryja jest wolna od wszelkiego zła. Stąd w Jej sercu nie ma grzechu agresji czy nienawiści. Ona doświadczyła pełnego wyzwolenia od tego, co jest złe w naturze człowieka. W drugim czytaniu św. Paweł przypomniał, że my sami nadal oczekujemy na pełne objawienie się skutków tego, w co wierzymy. Jezus narodził się z niewiasty, umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Każdy człowiek został więc odkupiony Jego najdroższą krwią. Nie objawiło się jednak jeszcze w pełni to, na co oczekujemy – zbawienie. Jezus, jak podkreślił to św. Paweł, pokona zło, które tak boleśnie rani ludzi i niszczy ich życie. Jego ostateczne zwycięstwo objawi się jednak wówczas, gdy przeminie śmierć, największy wróg ludzi.
Homilia do dzieci
15/08/19 Lidia Lasota
Maryję nazywamy też Matką Bożą Zielną. Dziś zgodnie ze starym, polskim zwyczajem przynosimy do kościoła kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Podobno, gdy apostołowie otworzyli grób Maryi, wszystkich uderzył piękny zapach kwiatów. Kwiaty zabierzemy do domu i zasuszymy. Wasze praprababcie wkładały je za święte obrazy wiszące na ścianach domów.