Polecamy
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Homilia do dorosłych

I nas obdarzy życiem

15/08/19 ks. Marek Piedziewicz
Maryja jest wolna od wszelkiego zła. Stąd w Jej sercu nie ma grzechu agresji czy nienawiści. Ona doświadczyła pełnego wyzwolenia od tego, co jest złe w naturze człowieka. W drugim czytaniu św. Paweł przypomniał, że my sami nadal oczekujemy na pełne objawienie się skutków tego, w co wierzymy. Jezus narodził się z niewiasty, umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Każdy człowiek został więc odkupiony Jego najdroższą krwią. Nie objawiło się jednak jeszcze w pełni to, na co oczekujemy – zbawienie. Jezus, jak podkreślił to św. Paweł, pokona zło, które tak boleśnie rani ludzi i niszczy ich życie. Jego ostateczne zwycięstwo objawi się jednak wówczas, gdy przeminie śmierć, największy wróg ludzi.