Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł

Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

04/07/19 ks. Maciej K. Kubiak
Chrystus żyje Teksty nabożeństwa można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca lub w innym dniu lipca. Podczas adoracji będziemy rozważać nauczanie papieża Franciszka z adhortacji Christus vivit.
Homilia do dorosłych
01/08/19 ks. Maciej K. Kubiak
W duchownej łączności z całym Kościołem w Polsce i na świecie, z pielgrzymami wędrującymi na Jasną Górę i do innych sanktuariów, z młodymi, uczestniczącymi w wakacyjnych rekolekcjach czy zgromadzonymi na Lednicy, w Taizé czy jakimkolwiek innym miejscu, z rolnikami, którzy ciężko pracują (przy żniwach) – w duchowej łączności ze wszystkimi, którzy tak jak my trwają teraz na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem chcemy uwielbiać Boga i dziękować Mu za nieustanną obecność pomiędzy nami. W naszej modlitwie chcemy przyzywać mocy Bożego Ducha dla naszej wspólnoty, parafii, diecezji i całego Kościoła w Polsce i na świecie. Niech Duch Święty obdarza swoją mocą papieża Franciszka, wszystkich biskupów i prezbiterów, osoby życia konsekrowanego i wszystkich, którzy Jego darów potrzebują.
05/07/19 ks. Andrzej Ziółkowski CM
W pracy i w domu Podczas spowiedzi jesteśmy wolni – możemy ukryć coś, czego według nas zwykły człowiek, czyli spowiednik, nie musi wiedzieć. Ale w jakim celu, skoro Jezus zna nasze serce. On doskonale wie, co skrywamy w głębi duszy.
05/07/19 Danuta Szelejewska
Wzrastać w dobroci i pięknie To właśnie my – zgodnie z zapewnieniem Świętego Pawła – jesteśmy „współobywatelami świętych i domownikami Boga” (Ef 2, 19). Ważne, byśmy o tym pamiętali nie tylko w czasie Eucharystii, gdy przyjmujemy Pana Jezusa do swoich serc, ale również w codziennym życiu. Wypełniając powierzone nam obowiązki, troszcząc się o młodsze rodzeństwo, odrabiając zadania domowe i ucząc się na pamięć trudnych matematycznych wzorów, nie zapominajmy o konieczności dawania świadectwa wierze.
02/08/19 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Modlitwa za spowiednika Jakoś rzadko o tym się mówi, że należy się modlić za swojego spowiednika. To jest coś podobnego do modlitwy za lekarza, do którego udajemy się na wizytę. O tym też zapominamy. Ale gdy się już coś dzieje niedobrego z nami i trzeba mieć operację, to co wtedy?
02/08/19 Danuta Szelejewska
Żyjmy Ewangelią każdego dnia Jeżeli człowiek ma możliwość wyboru pomiędzy czymś nowym a starym, to najczęściej wybiera nowe: nową sukienkę, nowe buty, nowy telefon komórkowy czy nową grę multimedialną. I dodać trzeba, że najczęściej to „nowe” oznacza lepsze, trwalsze, ładniejsze, droższe oraz takie, którego możliwości są większe i bardziej przydatne od poprzednich.