Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa
Homilia do dorosłych

Godzina święta na sierpień

01/08/19 ks. Maciej K. Kubiak
W duchownej łączności z całym Kościołem w Polsce i na świecie, z pielgrzymami wędrującymi na Jasną Górę i do innych sanktuariów, z młodymi, uczestniczącymi w wakacyjnych rekolekcjach czy zgromadzonymi na Lednicy, w Taizé czy jakimkolwiek innym miejscu, z rolnikami, którzy ciężko pracują (przy żniwach) – w duchowej łączności ze wszystkimi, którzy tak jak my trwają teraz na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem chcemy uwielbiać Boga i dziękować Mu za nieustanną obecność pomiędzy nami. W naszej modlitwie chcemy przyzywać mocy Bożego Ducha dla naszej wspólnoty, parafii, diecezji i całego Kościoła w Polsce i na świecie. Niech Duch Święty obdarza swoją mocą papieża Franciszka, wszystkich biskupów i prezbiterów, osoby życia konsekrowanego i wszystkich, którzy Jego darów potrzebują.