Polecamy
Przeciw banalizacji Jezusa
Gerhard Lohfink
KSIĄŻKA
44,90 zł 38,50 zł
Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

Pierwszy piątek lipca (do dzieci)

05/07/19 Danuta Szelejewska
Wzrastać w dobroci i pięknie To właśnie my – zgodnie z zapewnieniem Świętego Pawła – jesteśmy „współobywatelami świętych i domownikami Boga” (Ef 2, 19). Ważne, byśmy o tym pamiętali nie tylko w czasie Eucharystii, gdy przyjmujemy Pana Jezusa do swoich serc, ale również w codziennym życiu. Wypełniając powierzone nam obowiązki, troszcząc się o młodsze rodzeństwo, odrabiając zadania domowe i ucząc się na pamięć trudnych matematycznych wzorów, nie zapominajmy o konieczności dawania świadectwa wierze.