Polecamy

Homilie okolicznościowe

01/07/19 ks. Maciej Kubiak
NA ROZPOCZĘCIE PIELGRZYMKI DO SANKTUARIUM MARYJNEGO ∙ LIPIEC LUB SIERPIEŃ Gdy jednak przychodzą problemy, zdarzają się życiowe dramaty albo trzeba zmierzyć się z nagłymi tragediami, sama siła ciała nie wystarczy. Siła ducha, moc wiary, mądrość od Ducha Świętego, pokora i bojaźń Boża – to narzędzia do zwycięskiej walki. I właśnie tego uczy nas msza święta na początku pielgrzymki.
01/07/19 ks. Piotr Śliżewski
KAZANIE NA PIESZĄ PIELGRZYMKĘ DO SANKTUARIUM MARYJNEGO ∙ LIPIEC LUB SIERPIEŃ Postarajmy się, by sposób myślenia pielgrzyma nie wyszedł z naszych myśli wraz z opuszczeniem pątniczego szlaku. Przemyślmy, jak to doświadczenie drogi przenieść na codzienne życie. Skoro zrezygnowaliśmy z tego, by pojechać na Jasną Górę pociągiem, autokarem czy prywatnym samochodem, a wybraliśmy ciężką drogę na pieszo, to identycznie każdego dnia zamiast „chodzenia na skróty” powinniśmy wybierać nieoczywiste, duchowe rozwiązania, które przenoszą nasze życie na zupełnie inny poziom. Szybciej nie znaczy lepiej.
25/07/19 o. Marcin Wrzos OMI
Poświęcenie naszych pojazdów, a są tu auta, motocykle, rowery, wózki dziecięce, rolki, deskorolki, a nawet hulajnogi, zbiega się ze wsparciem misjonarzy. Oni to w szczególnych okolicznościach niosą Chrystusa ludziom na świecie. Przekazują Ewangelię, która mówi o Bogu bliskim nam i troszczącym się o każdego człowieka, a szczególnie tego, któremu zdarzyło się żyć na peryferiach świata.
06/08/19 ks. Kazimierz Kubat SDS
Święto Przemienienia Pańskiego jest jednak także zapowiedzią życia przyszłego i wiecznej chwały wszystkich zbawionych. Jest antycypacją tego, co dokona się przy „końcu czasów”, kiedy wszystko zostanie przemienione, aby powrócić do swojej pierwotnej doskonałości, sprzed grzechu pierworodnego.
26/08/19 Danuta Stankiewicz
Ty Maryjo bowiem żyłaś tym, o czym mówił pierwszy biskup Rzymu, że „trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29). Prosimy, naucz nas, jak Ty, słuchać natchnień Ducha Świętego i kroczyć za Twoim Synem jako wzorem.
26/08/19 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Kiedy tak się modlono i śpiewano, obok Jezusa zawsze była obecna Maryja, a obok krzyża widniał obraz Matki i Królowej z Jasnej Góry. Modliliśmy się tak żarliwie, z taką mocą błagaliśmy o siłę ducha, o wiarę, nadzieję i miłość, która przebacza nawet wrogom. Nie chodzi nam jednak dzisiaj o wspomnienia, ale o poważne wsłuchanie się w głos naszej Jasnogórskiej Stolicy Mądrości co woła do dzieci: „Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń mych nie odrzucajcie! Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana” (Prz 8, 34-35).