Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Homilie okolicznościowe

Kto w żniwa próżnował… (na dożynki)

01/07/19 ks. Marcin Chudzik
Z tegorocznego ziarna powstanie także chleb na eucharystię. Jak mówią teksty mszalne, to dzięki Bożej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy ludzkich rąk. To w tych słowach, które szeptem wypowiada prezbiter podczas każdej mszy świętej, jest zawarta tajemnica naszej dzisiejszej uroczystości. To wy, rolnicy, przyjmujecie na siebie współpracę z Bogiem – Stwórcą, to wy czynicie sobie ziemię poddaną. To dzięki waszej pracy jest chleb codzienny, ale też ten chleb, który daje nam życie wieczne.