Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Homilie okolicznościowe

Stolico Mądrości, módl się za nami (26 sierpnia)

26/08/19 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Kiedy tak się modlono i śpiewano, obok Jezusa zawsze była obecna Maryja, a obok krzyża widniał obraz Matki i Królowej z Jasnej Góry. Modliliśmy się tak żarliwie, z taką mocą błagaliśmy o siłę ducha, o wiarę, nadzieję i miłość, która przebacza nawet wrogom. Nie chodzi nam jednak dzisiaj o wspomnienia, ale o poważne wsłuchanie się w głos naszej Jasnogórskiej Stolicy Mądrości co woła do dzieci: „Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń mych nie odrzucajcie! Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana” (Prz 8, 34-35).