Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Homilie okolicznościowe

Stolico Mądrości, módl się za nami (26 sierpnia)

26/08/19 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Kiedy tak się modlono i śpiewano, obok Jezusa zawsze była obecna Maryja, a obok krzyża widniał obraz Matki i Królowej z Jasnej Góry. Modliliśmy się tak żarliwie, z taką mocą błagaliśmy o siłę ducha, o wiarę, nadzieję i miłość, która przebacza nawet wrogom. Nie chodzi nam jednak dzisiaj o wspomnienia, ale o poważne wsłuchanie się w głos naszej Jasnogórskiej Stolicy Mądrości co woła do dzieci: „Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń mych nie odrzucajcie! Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana” (Prz 8, 34-35).