Polecamy
Oczekuję życia w przyszłym świecie
Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
49,90 zł 5,00 zł
Homilie okolicznościowe

Sugestie słuchacza (NMP Częstochowskiej)

26/08/19 Danuta Stankiewicz
Ty Maryjo bowiem żyłaś tym, o czym mówił pierwszy biskup Rzymu, że „trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29). Prosimy, naucz nas, jak Ty, słuchać natchnień Ducha Świętego i kroczyć za Twoim Synem jako wzorem.