Homilie okolicznościowe

Z Chrystusem na górę (Przemienienie Pańskie)

06/08/19 ks. Kazimierz Kubat SDS
Święto Przemienienia Pańskiego jest jednak także zapowiedzią życia przyszłego i wiecznej chwały wszystkich zbawionych. Jest antycypacją tego, co dokona się przy „końcu czasów”, kiedy wszystko zostanie przemienione, aby powrócić do swojej pierwotnej doskonałości, sprzed grzechu pierworodnego.