Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Nabożeństwo Fatimskie

Koisz ból, smutek, łzy. Najświętsza Maryja Panna Matka Pocieszenia (13 VIII)

13/08/19 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Święty Paweł poucza Koryntian, że Bóg Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, jest Ojcem miłosierdzia, Bogiem wszelkiej pociechy. Często jesteśmy w sytuacji, że jakieś kłopoty, zmartwienia, problemy sprawiają, iż myślimy tylko „po swojemu” jak wybrnąć z danej sytuacji. Dopiero wtedy, gdy zdamy sobie sprawę, że łączymy nasze cierpienia z cierpieniami Chrystusa. „A gdy znosimy udręki, to dla pociechy i zbawienia waszego; a gdy pocieszani jesteśmy, to dla waszej pociechy”.