Polecamy
Słuchając Franciszka

Christus vivit! (na lipiec)

01/07/19 ks. Paweł Szpyrka SJ
Młodość Jezusa Franciszek zauważa, że Jezus w chwili śmierci miał mniej niż 35 lat. Był „młodym dorosłym”. Namysł nad Jego życiem odnawia wspólnotę i poszczególne osoby. Dlatego zachęca do wpatrywania się w Niego. Mamy tu echo ignacjańskiej duchowości opartej o medytowanie i kontemplowanie życia Jezusa. Wcześniej zostają przywołane przykłady osób ze Starego i Nowego Testamentu przeżywających różne wymiary młodości. W charakterystyczny dla siebie sposób Franciszek wskazuje na nie, ale nie analizuje ich szerzej zachęcając do osobistej medytacji. Nie chce dawać gotowych rozwiązań. Raczej wskazuje kierunek. Wszystko to jest zaledwie przygotowaniem do przyjęcia Jezusa, zarówno Jego Osoby, jak i Jego mocy. Kontemplując młodego Jezusa warto zwrócić przede wszystkim uwagę na bezwarunkową ufność do Ojca, dbałość o przyjaciół, głębokie współczucie dla najbardziej potrzebujących; a także na odwagę konfrontacji z władzami religijnymi i politycznymi.