Polecamy

Spotkanie wspólnoty różańcowej

01/07/19 ks. Franciszek Zawadzki
Jesteśmy zależni od Boga, który „tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne”. Nie musimy więc niczego się obawiać – nie musimy wystrzegać się wobec Boga postawy oddania i pokory. W Jego logice dawanie nie jest handlem – jest miłosnym ofiarowaniem i nawiązaniem szczególnej relacji miłości. To On także dał nam się jako pierwszy.
01/08/19 ks. Franciszek Zawadzki
To „Amen”, które wybrzmiewa na końcu modlitwy, każe nam spojrzeć całościowo na jej wymowę. A słowo to znaczy – niech się tak stanie. Wypowiadając to słowo na końcu modlitwy „Pod Twoją obronę” jesteśmy wezwani, by prawdziwie zaangażować się w życie treścią kończącej się właśnie modlitwy. Niech się stanie tak, że kiedy spotka mnie trudność to zaufam Bogu i w Nim – w Jego słowie i mądrości – będę szukał ratunku, wsparcia, rozwiązań. Niech się tak dzieje wtedy, gdy spotka mnie choroba, trzeba będzie rozwiązać konflikt, pomóc drugiemu człowiekowi, przebaczyć, pokonać własną złość, znieść krzywdę…