Spotkanie wspólnoty różańcowej

Swojemu Synowi nas oddawaj… (na lipiec)

01/07/19 ks. Franciszek Zawadzki
Jesteśmy zależni od Boga, który „tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne”. Nie musimy więc niczego się obawiać – nie musimy wystrzegać się wobec Boga postawy oddania i pokory. W Jego logice dawanie nie jest handlem – jest miłosnym ofiarowaniem i nawiązaniem szczególnej relacji miłości. To On także dał nam się jako pierwszy.