1. tydzień Adwentu

Homilia do dzieci
02/12/19 ks. Maciej K. Kubiak
W tym roku, zgodnie z Programem duszpasterskim Kościoła w Polsce na rok 2019/2020 „Wielka tajemnica wiary”, rozważamy tajemnicę Chrystusa w sakramencie ołtarza. Podczas tegorocznych Mszy Świętych roratnych chcemy rozważyć jak Pan Bóg przychodzi do nas przez swojego Syna w tajemnicy Eucharystii.
Homilia do dzieci
02/12/19 ks. Maciej K. Kubiak
Celem homilii jest wprowadzenie najmłodszych uczestników tegorocznych rorat w tematykę, którą będziemy podejmować każdego dnia Adwentu. Nawiązuje ona do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2019/2020, zatytułowanego „Wielka tajemnica wiary” i skupiającego się na tajemnicy Eucharystii. W czasie tegorocznych rorat chcemy zrozumieć tajemnicę przyjścia Pana Jezusa – tego, które się już dokonało i które wspominamy w święta Bożego Narodzenia, tego, które się dokona i na które czekamy wraz z całym Kościołem oraz tego, które dokonuje się nieustannie w każdej Mszy Świętej.
Homilia do dzieci
03/12/19 ks. Maciej K. Kubiak
Celem homilii jest przypomnienie, że w każdej Mszy Świętej Pan Bóg przychodzi do nas z darem pokoju. W Eucharystii Pan Bóg wlewa pokój do naszych serc. Przypominają nam o tym słowa pozdrowień, którymi zwraca się do nas w każdej Mszy Świętej odprawiający ją ksiądz („Pan z Wami”) lub biskup („Pokój z Wami”).
Homilia do dzieci
04/12/19
Celem homilii jest przypomnienie słuchaczom, że w każdej Mszy Świętej Pan Bóg chce nas nakarmić swoim słowem i ciałem Chrystusa, swojego Syna, ale byśmy ten pokarm mogli przyjąć musimy go pragnąć, musimy być głodni. Zwracamy uwagę na konieczność przygotowania się do każdej Mszy Świętej.
Homilia do dzieci
05/12/19 ks. Maciej K. Kubiak
Celem homilii jest zachęcenie słuchaczy do życia Eucharystią i słowem Bożym, które podczas niej słyszymy. Nie wystarczy przychodzić na Mszę Świętą i słuchać słowa Bożego. To słowo ma być naszym życiem.
Homilia do dzieci
06/12/19 ks. Maciej K. Kubiak
Celem homilii jest zwrócenie uwagi na wyznanie wiary, które odmawiamy podczas każdej niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej. Wyznanie wiary jest częścią mszy świętej ale też częścią naszego życia. Tak jak wczoraj, nie wystarczy mówić „Panie, Panie”, nie wystarczy mówić „Wierzę”. Panu Bogu chodzi o coś więcej.