2. tydzień Adwentu

Homilia do dzieci
09/12/19 ks. Maciej K. Kubiak
Celem homilii jest zwrócenie uwagi na akt pokutny, który jest okazją do przeproszenia Pana Boga za grzechy oraz do uświadomienia sobie społecznego wymiaru naszego grzechu. Przepraszamy Pana Boga, ale też wspólnotę, siostry i braci.
Homilia do dzieci
10/12/19 ks. Maciej K. Kubiak
Celem homilii jest ukazanie piękna hymnu „Chwała na wysokości Bogu” i zachęcenie do świadomego śpiewania lub odmawiania go (w liturgii, ale może też podczas osobistej modlitwy). Warto też podkreślić jego związek z Bożym Narodzeniem.
Homilia do dzieci
11/12/19 ks. Maciej K. Kubiak
Celem dzisiejszej homilii jest ukazanie dobrego Boga, jako tego, które- mu możemy zaufać i dlatego przychodzimy do Niego z naszymi prośbami. On nas słucha i nam przychodzi z pomocą. Zwracamy uwagę na pierwszą modlitwę mszalną, czyli kolektę.
Homilia do dzieci
12/12/19 ks. Maciej K. Kubiak
Celem homilii jest podkreślenie znaczenia słuchania słowa Bożego, które jest głoszone podczas liturgii. W Ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego czytamy: „W czytaniach zostaje dla wiernych zastawiony stół słowa Bożego i otwiera się przed nimi biblijny skarbiec (…). Czytanie Ewangelii stanowi szczyt liturgii słowa.
Homilia do dzieci
13/12/19 ks. Maciej K. Kubiak
Głoszący homilię ma dzisiaj na celu przybliżenie słuchaczom najważniejszych znaków, wykorzystywanych w liturgii, z podkreśleniem znaku światła (świece, lampiony itp.).