Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
2. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

Kto ma uszy, niechaj słucha! (12 XII)

12/12/19 ks. Maciej K. Kubiak
Celem homilii jest podkreślenie znaczenia słuchania słowa Bożego, które jest głoszone podczas liturgii. W Ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego czytamy: „W czytaniach zostaje dla wiernych zastawiony stół słowa Bożego i otwiera się przed nimi biblijny skarbiec (…). Czytanie Ewangelii stanowi szczyt liturgii słowa.