2. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

Kto ma uszy, niechaj słucha! (12 XII)

12/12/19 ks. Maciej K. Kubiak
Celem homilii jest podkreślenie znaczenia słuchania słowa Bożego, które jest głoszone podczas liturgii. W Ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego czytamy: „W czytaniach zostaje dla wiernych zastawiony stół słowa Bożego i otwiera się przed nimi biblijny skarbiec (…). Czytanie Ewangelii stanowi szczyt liturgii słowa.