3. tydzień Adwentu

Homilia do dzieci
16/12/19 ks. Maciej K. Kubiak
Wychodząc od słowa „prorok”, które często powraca w Adwencie zwracamy uwagę na rolę osób głoszących nam dzisiaj słowo Boże podczas Mszy Świętej. Mówimy o tych, którzy dzisiaj – jak prorocy – są wezwani do głoszenia słowa Bożego w liturgii: biskup, prezbiter i diakon; można wspomnieć o lektorach – modlimy się za nich, pamiętamy, że są ludźmi, ale posłanymi przez Boga, by nam głosili Jego słowo.
Homilia do dzieci
18/12/19 ks. Maciej K. Kubiak
Celem homilii jest przekonanie słuchaczy do mocy słowa Pańskiego, które słyszymy, gdy czytana jest Ewangelia. Pan mówi do nas i przekazuje nam w swoim słowie swoje obietnice. Ich wypełnienie nadejdzie, jeśli uwierzymy temu słowu.
Homilia do dzieci
20/12/19 ks. Maciej K. Kubiak
Zadaniem homilisty jest obudzenie w słuchaczach gorącego pragnienia naśladowania Maryi, Matki Bożej w przyjmowaniu znaków, które Bóg nam daje w różny sposób w naszym życiu.