Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł
3. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

Prorok (16 XII); Rodzina (17 XII)

16/12/19 ks. Maciej K. Kubiak
Wychodząc od słowa „prorok”, które często powraca w Adwencie zwracamy uwagę na rolę osób głoszących nam dzisiaj słowo Boże podczas Mszy Świętej. Mówimy o tych, którzy dzisiaj – jak prorocy – są wezwani do głoszenia słowa Bożego w liturgii: biskup, prezbiter i diakon; można wspomnieć o lektorach – modlimy się za nich, pamiętamy, że są ludźmi, ale posłanymi przez Boga, by nam głosili Jego słowo.