3. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

Znak od Boga (20 XII)

20/12/19 ks. Maciej K. Kubiak
Zadaniem homilisty jest obudzenie w słuchaczach gorącego pragnienia naśladowania Maryi, Matki Bożej w przyjmowaniu znaków, które Bóg nam daje w różny sposób w naszym życiu.
Cel homilii
Przygotowujemy piosenkę Arki Noego (tekst lub nagranie) pt. „Ona powiedziała tak”.
Możemy przygotować znaki drogowe lub zdjęcia (komputer z rzutnikiem) znaków drogowych. Można pokazać zdjęcia innych znaków – np. znaki z języka migowego, znaki zamieszczone na niektórych butelkach, informujące, że płyn w butelce jest trujący. Są znaki w sporcie – posługują się nimi sędziowie, np. podnosząc chorągiewki w piłce nożnej czy siatkówce.
 
Słowo dnia
Słowem-kluczem jest dzisiaj „znak”. Bóg daje nam znak – Panna pocznie i porodzi Syna (por. Iz 7, 10-14). Spełnienie tego znaku opisuje Ewangelia (Łk 1, 26-38).
 
Obrazek
Na obrazku przygotowanym dla dzieci jest Izajasz i słowa, wychodzące z jego ust: „Pan da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi Syna” (na- wiązanie do Iz 7, 10-14).
 
Sugestie do homilii
Na początku homilii pokazujemy przygotowane znaki lub ich zdjęcia: znaki drogowe, znaki z języka migowego, znaki zamieszczone na niektórych butelkach, informujące, że płyn w butelce jest trujący itp. Są też znaki wykorzystywane w sporcie – posługują się nimi sędziowie, np. podnosząc chorągiewki w piłce nożnej czy siatkówce. Może ktoś zna inne znaki? (rozmowa z dziećmi).
We Mszy Świętej też mamy do czynienia ze znakami. Jakie to zna- ki? (Rozmowa z dziećmi). Wszyscy znamy znak krzyża, znak pokoju (przez podanie ręki lub skinienie głowy). Ale są też inne znaki. Ksiądz może podejść do ołtarza i pocałować go jak na początku Mszy Świętej
– pocałunek ołtarza to też znak (całujemy kogoś kochanego, bliskie- go, komu chcemy pokazać naszą miłość i  nasz szacunek).Inny znak to rozłożone szeroko ręce (pokazujemy je), jak wtedy, gdy mówimy
„Pan z wami”. Te wyciągnięte ręce to też znak – znak miłości, otwarcia, przyjęcia i pozdrowienia, tych których chcemy objąć naszymi wyciągniętymi rękami.
Piosenka „Ona powiedziała tak” z repertuaru Arki Noego też mówi o znaku, posłuchajmy:
Ma czternaście lat Bogu mówi tak mówi tak.
Ma urodzić Go na Anioła znak nie wie jak.
Nie potrzeba słów wszystko sprawi Duch Święty Duch.
Ma czternaście lat Bogu mówi tak

mówi tak.
To jest zwiastowanie halo, halo. To się dzisiaj stanie halo, halo.
W ostatniej części homilii mówimy o znakach, które daje nam Bóg – tak jak Maryja otrzymała znak od Boga poprzez anioła (jak w piosence:
„Ma urodzić Go, na anioła znak, nie wie jak”). Eucharystia też jest takim znakiem. Syn Boży, który narodzi się w Betlejem też jest znakiem od Ojca, który odczytujemy, przyjmujemy – Bóg nas kocha a znakiem tej miłości jest przyjście Pana Jezusa, do którego się przygotowujemy. W każdej Mszy Świętej, poprzez słuchanie słowa Bożego i Komunię Świętą Pan Bóg też daje nam znak swojej miłości, bo tutaj też przychodzi do nas Pan Jezus. Co więcej, w tych znakach On jest naprawdę obecny! Nie wiemy jak, ale jest! W słowie Bożym w chlebie eucharystycznym – On jest! Maryja – jak przypomina nam Ewangelia oraz piosenka Arki Noego – też nie wiedziała jak („Jak się to stanie?”), ale – choć była bardzo młoda – powiedziała „Tak” w chwili zwiastowania i została mamą Syna Bożego.
Bóg w każdej Mszy Świętej daje nam znak swojej miłości. Odczytajmy ten znak i przyjmijmy Jego miłość!
 
Zadanie
Jutro sobota a po niej ostatnia niedziela Adwentu i wkrótce Boże Narodzenie. Mówiliśmy dzisiaj o znakach. Znakiem naszej miłości do najbliższych są prezenty. Może wykorzystamy te ostatnie dni Adwentu na przygotowanie tych znaków naszej miłości?
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.