1 niedziela Adwentu

01/12/19
,,Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale”
01/12/19
Czuwanie istotą Adwentu Warto uwrażliwić słuchaczy, że nawet szykowanie podarunków, które stały się nieodłącznym elementem tego czasu oczekiwania na przyjście Zbawiciela ma swoje uzasadnienie w Jego narodzeniu. Przeto Matka została obdarowana Dzieciątkiem, natura ludzka została obdarowana Boską naturą Syna Bożego, a ludzie zostali obdarowani łaską zbawienia. Chciejmy zatem uświadomić sobie, że ta świątynia, w której klękniemy przy żłóbku, że my wszyscy w niej zgromadzeni na Eucharystii to Kościół Boży, który powołał Jezus Chrystus.
Homilia do dorosłych
01/12/19 ks. Mariusz Pohl
Jezus nie chce nas straszyć, ale chce pobudzić naszą wyobraźnię, myślenie i odpowiedzialność. Chce też podkreślić, że kataklizm i sąd będzie miał charakter indywidualny. Nie będzie tu żadnej „urawniłowki” ani powoływania się na wpływy, analogie i podobieństwo do innych. Każdy odpowie osobiście tylko za swoje własne grzechy. I nie będzie to jakiś zewnętrzny sąd bazujący na pozorach; ani też pobłażliwe przytakiwanie panicznym i chaotycznym tłumaczeniom. Nie pomoże też przywoływanie różnych modnych i nowoczesnych ideologii ani usprawiedliwianie się wpływem reklam.
Homilia do dorosłych
01/12/19 diakon Konrad Sulmirski
Temat: Postawa gotowości na spotkanie z Bogiem to recepta na życie chrześcijanina. Cel: Chciałbym, aby moi słuchacze zapragnęli życia w nieustannej gotowości na spotkanie z Panem Jezusem, nie ze strachu przed sądem Bożym, lecz dlatego że taka postawa jest tym, czego w życiu oczekuje od nas wszystkich Pan.
Homilia do młodzieży
01/12/19 ks. Jacek Zjawin
Adwent jest po to, żeby zobaczyć, że może być lepiej. Żyjemy w świecie, który mówi, że lepiej to znaczy: więcej pieniędzy, więcej wolnego czasu, więcej znajomych… Jezus mówi, że lepiej to znaczy nie „więcej” tylko „bardziej”. Zbawienie jest bliżej nas kiedy żyjemy „bardziej” (głębiej, świadomiej).
Homilia do dzieci
01/12/19 ks. Grzegorz Świecarz
Adwent trwa ponad trzy tygodnie, więc nasze przygotowanie będzie odbywało się również stopniowo. Chciałbym, aby nasze oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa nie ograniczało się tylko do myślenia o tym, jaki prezent otrzymamy pod choinkę. To również jest ważne, ale trzeba pamiętać, że najważniejsze jest to, że Bóg się rodzi dla nas. Przyjście Pana Jezusa na świat jest motywem przewodnim pierwszej niedzieli Adwentu. Pan Jezus narodził się w Betlejem. Jesteśmy Kościołem, czyli wspólnotą czuwającą.