1 niedziela Adwentu
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Czuwaj i bądź gotowy

01/12/19 ks. Łukasz Bąbelek
Celem homilii jest dzisiaj przypomnienie o potrzebie czuwania i gotowości na przyjście Jezusa. Jezus ostrzega nas, ale nie po to, żebyśmy się bali i żyli w strachu. On pragnie, abyśmy się dobrze przygotowali, bo wtedy będziemy czuli się bezpieczni. Warto zwrócić uwagę dzieci na trzy obrazy, które przedstawia nam ewangelia: potop, który przyszedł na ludzi, którzy woleli żyć w grzechu i mieli serca zasłonięte grzechem; drugi obraz, to ludzie, żyjący w swojej codzienności, którzy są nagle zabrani; trzeci obraz ukazuje złodzieja, który przychodzi nagle, na którego przyjście w żaden sposób nie można się przygotować.