1 niedziela Adwentu
Homilia do dorosłych

Koniec świata to nie fikcja

01/12/19 ks. Mariusz Pohl
Jezus nie chce nas straszyć, ale chce pobudzić naszą wyobraźnię, myślenie i odpowiedzialność. Chce też podkreślić, że kataklizm i sąd będzie miał charakter indywidualny. Nie będzie tu żadnej „urawniłowki” ani powoływania się na wpływy, analogie i podobieństwo do innych. Każdy odpowie osobiście tylko za swoje własne grzechy. I nie będzie to jakiś zewnętrzny sąd bazujący na pozorach; ani też pobłażliwe przytakiwanie panicznym i chaotycznym tłumaczeniom. Nie pomoże też przywoływanie różnych modnych i nowoczesnych ideologii ani usprawiedliwianie się wpływem reklam.