1 niedziela Adwentu

Sugestie programowe

01/12/19
,,Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale”
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Chwalebne przyjście Syna Człowieczego w dniu i godzinie, których nikt nie zna, jest motywem przewodnim I niedzieli Adwentu. Liturgia tej niedzieli przypomina, że sam Pan, który narodził się w Betlejem, „powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych”  (credo). Pierwsza prefacja adwentowa ukazu-  je wierzących, którzy stają „przed Bogiem jako wspólnota czuwająca”.
Wyrazem tego czuwania jest „Eucharystia, która wkrótce będzie celebrowana, ona sama bowiem jest Jego przyjściem” (DH 86). Homilista może wskazać, że postawa czuwania wyraża się w słowach: „Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy  z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale”. Syna człowieczego, który nadejdzie na obłoku z wielką mocą i chwałą, dzisiaj przyjmujemy w komunii świętej. Pielgrzymujących na ziemi podtrzymuje to w drodze do nieba (modlitwa po Komunii).
 
„Wielka tajemnica wiary” Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020