1 niedziela Adwentu

Sugestie słuchacza

01/12/19
Czuwanie istotą Adwentu Warto uwrażliwić słuchaczy, że nawet szykowanie podarunków, które stały się nieodłącznym elementem tego czasu oczekiwania na przyjście Zbawiciela ma swoje uzasadnienie w Jego narodzeniu. Przeto Matka została obdarowana Dzieciątkiem, natura ludzka została obdarowana Boską naturą Syna Bożego, a ludzie zostali obdarowani łaską zbawienia. Chciejmy zatem uświadomić sobie, że ta świątynia, w której klękniemy przy żłóbku, że my wszyscy w niej zgromadzeni na Eucharystii to Kościół Boży, który powołał Jezus Chrystus.