3 niedziela Adwentu

Czego się chwycić? (sugestie słuchacza)

15/12/19 Michał Piotr Gniadek
Wiemy, jak tragicznie zakończyło się ziemskie życie św. Jana Chrzciciela. Zresztą wielu świętych poniosło męczeńską śmierć za bezkompromisową wierność Chrystusowi. Ta świadomość nie bardzo pomaga człowiekowi zanurzone- mu w dzisiejszym świecie zorientowanym na doraźny, dający się wymierzyć tu i teraz sukces. Za Jezusem podążały tłumy, gdy wygłaszał zadziwiające i pod- noszące na duchu nauki, uzdrawiał chorych i wskrzeszał umarłych, ale w czasie męki i ukrzyżowania był osamotniony, tak okrutnie sponiewierany.