31 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło

03/11/19 ks. Paschalis Kowalski
Tylko Jezus potrafił przełamać mur uprzedzeń i nienawiści wobec Zacheusza. Patrzył na niego inaczej i dostrzegł w nim pragnienie poprawy oraz chęć czynienia dobra. Spotkanie z Jezusem sprawiło, że w Zacheuszu obudziło się sumienie, dotychczas uśpione, ale jeszcze nie całkiem zagłuszone. Mieszkańcy Jerycha często mu wypominali, że jest grzesznikiem. Czynili to jednak z pogardą, a potępienie i pogarda nie były w stanie Zacheusza zmienić. Natomiast miłość i dobroć Jezusa stały się katalizatorem jego nawrócenia: obudziły w nim uśpione sumienie, żal za popełnione grzechy, wolę poprawy i gotowość naprawienia wyrządzonych krzywd.