31 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

03/11/19
Chrześcijanin naprawia krzywdy wyrządzone bliźnim
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W Eucharystii uobecnia się misterium spotkania miłosiernego Pana z grzesznym człowiekiem. Miłosierdzie Boga przyjęte w Eucharystii stwarza warunki do nawrócenia, zgodnie z tym, co mówi psalm responsoryjny: „Pan pod- trzymuje wszystkich, którzy upadają, i podnosi wszystkich zgnębionych”.Najpierw jednak trzeba się spotkać z Bogiem. Chodzi o spot- kanie „w domu” (Ewangelia). Dom jest symbolem bliskich, rodzinnych relacji. W takiej relacji Bogiem rodzi się zbawienie – człowiek odkrywa w Nim bogactwo, które przewyższa wszelkie stworzenie. W ten sposób grzesznikowi zostaje na nowo przywrócone prawdziwe życie i nieśmiertelne tchnienie Boga. Domem, w którym nawiązujemy relację z Panem, jest Eucharystia. W homilii warto zachęcić do szczerego spotkania się z Panem, wzywając Ducha Świętego, aby wprowadził nas w komunię z Ojcem i Synem.
 
„W mocy Bożego Ducha” Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.