32 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Dzięki Duchowi Świętemu życie chrześcijańskie jest uczestniczeniem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa

10/11/19 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: (…) Ci, którzy przyjmują Chrystusa i Jego Ducha, żyją już duchowym zmartwychwstaniem i wprowadza- ją do swej egzystencji zasady życia wiecznego. Ci, którzy są w relacji z Bogiem „żywych, a nie umarłych”, „umrzeć nie mogą”, „równi są aniołom” (będą mieć nowe, „uduchowione” ciało), „są synami Boga” (Ewangelia dnia).
„Podobnie jak ziemski chleb dzięki wezwaniu Boga nie jest już zwykłym chlebem, ale Eucharystią, a składa się z dwóch elementów, ziemskiego i niebieskiego, tak również my, przyjmując Eucharystię, wyzbywamy się zniszczalności, ponieważ mamy nadzieję zmartwychwstania”. Dzięki temu „w pewien sposób już jesteśmy wskrzeszeni z Chrystusem. […] Dzięki Duchowi Świętemu życie chrześcijańskie jest uczestniczeniem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa”.
 
„W mocy Bożego Ducha” Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.