32 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Już umrzeć nie mogę!

10/11/19 ks. Maciej Kubiak
Od chwili chrztu świętego jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, zanurzeni w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Przyjmowana komunia święta (komunia znaczy wspólnota) jednoczy nas z Chrystusem. Prędzej czy później, jak Chrystus doświadczymy śmierci i tak jak On doświadczymy zmartwychwstania. Duch Święty pomaga i pozwala nam budować i utrwalać relację z Jezusem. On jest naszym życiem i zmartwychwstaniem. To dzięki Duchowi Świętemu nasze śmiertelne ciało jest Jego świątynią. I to ciało może słabnąć i słabnie z latami, ale nasza wiara, nasz duch powinien być coraz mocniejszy, silniejszych i niezłomny...