32 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Obietnica życia

10/11/19 ks. Marcin Chudzik
Kiedy saduceusze próbują Jezusa w swoim przekonaniu na temat życia po śmierci, On jasno mówi o swoim stanowisku: Bóg, Jego Ojciec jest Bogiem życia. Tajemnica wcielenia oraz tajemnica śmierci i zmartwychwstania Jezusa stałaby się bez znaczenia, gdyby ludzie nie mogli cieszyć się wiecznością, owocami działań Jezusa. Innymi słowy, dlaczego Bóg miałby stać się człowiekiem, aby nauczyć nas, jak cieszyć się życiem na ziemi?