32 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza: Warto zadać pytanie

10/11/19 Szymon Bojdo
Wydaje mi się jednak, że to nasze współczesne myślenie, w którym wiele spraw jest względnych, żyjemy w świecie nadmiaru możliwości. Może warto zrobić raz po raz takie duchowe ćwiczenie i zapytać w obronie jakich spraw stanąłbym bez względu na wszystko?