33 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Koniec

17/11/19 ks. Piotr Śliżewski
Zamiast rozglądać się na lewo i prawo za nowinkami, lepiej skupmy się na części pozytywów, które są w mowie Jezusa na temat czasów ostatecznych. Nie trać- my siły na daleko idące nadinterpretacje i próby dopasowania tego, co napisał Ewangelista Łukasz z aktualnymi wydarzeniami, tylko weźmy sobie do serca zaproszenie Jezusa: „Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa”. Czy takie podejście do sprawy nie podnosi na duchu?