33 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Mgła przyszłości

17/11/19 ks. Maciej Szczepaniak
Nadzieja wpisana jest więc mocno w życie uczniów Chrystusa i powinna być także obecna w sercu każdego z nas. Jest to nadzieja wyrażona dziś w pierwszym czytaniu przez proroka Malachiasza: „Dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego promieniach” (Ml 3, 20). Światło wschodzącego słońca jest symbolem szczęścia, którego doznamy w dniu zbawienia. Sam Jezus będzie naszym słońcem sprawiedliwości, uzdrawiającym nas od wszelkiego zła.