33 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Odwagi!

17/11/19 Monika Zuber
Apostoł Paweł zachęca w swoim Liście do Tesaloniczan, jaki dzisiaj czytaliśmy, aby pracować i z własnej pracy utrzymywać się, żyć. Apostoł żartuje, że jeżeli ktoś nie lubi pracy, niech też nie je. Oczywiście, nie jest to możliwe, byśmy przeżyli bez jedzenia. Dlatego powinniśmy pracować. Warto tutaj dodać, że praca zapewnia człowiekowi nie tylko źródło przeżycia, ale powinna być też wyrazem odpowiedzi na osobiste powołanie, talenty, pasje.