33 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

17/11/19 Sławomir Zatwardnicki
Każda okazja jest dobra?