33 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Wytrwałość jest wielką cnotą

17/11/19 ks. Łukasz Bąbelek
Spróbujemy dzisiaj z dziećmi porozmawiać o wytrwałości. Wytrwałość jest ważną cechą, która pomaga nam w życiu codziennym ale też w życiu z Jezusem. Potrzebujemy wytrwałości, żeby zdobywać wiedzę, pracować, ale też żeby modlić się nawet kiedy nam jest ciężko. W homilii możemy posłużyć się kalendarzem. Wpisujemy w kalendarz ważne daty i wydarzenia, ale także spotkania, zadania, obowiązki. Podobnie planujemy nasze życie duchowe. Znajdujemy czas na modlitwę, Mszę Świętą, czytanie Pisma Świętego. Jeśli coś zaplanujemy i jesteśmy wytrwali łatwiej nam o tym pamiętać.