4 niedziela Adwentu

Co z tym posłuszeństwem? (sugestie słuchacza)

22/12/19 Teresa Zatryb
Mama odrzekła: „Słucha się innych nie ze względu na ich wiek, lecz mądrość”. Czasem włosy na głowie stają dęba, gdy widzimy kogo i czego niektórzy słuchają. Do dziś korzystamy z owoców posłuszeństwa św. Józefa. A chyba nie była to ani łatwa dziedzina ani łatwe posłuszeństwo. Za błędy popełnione w wychowaniu największe konsekwencje ponosi dziecko często już niedługo po ukończeniu wieku dziecięcego. Posłuszeństwo wobec Boga często narażone jest na szydercze wyśmianie i lekceważenie. Ale to i tak łatwiej znieść niż konsekwencje nieposłuszeństwa.