4 niedziela Adwentu
Homilia do dorosłych

Jakiego potrzebujemy znaku?

22/12/19 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Uczestniczymy w tajemnicy eucharystycznej obecności, za chwilę prezbiter wypowie słowa: „Panie, nasz Boże, niech Twój Duch, który swoją mocą przeniknął Najświętszą Dziewicę Maryję, uświęci dary złożone na Twoim ołtarzu” (modlitwa nad darami). Ten sam Duch Święty dokona cudu obecności Jezusa. Ciało i Krew. Tak Bóg jest z nami. Kiedyś doświadczyła tego Maryja i poczęła Zbawiciela. Teraz my możemy przyjąć zbawienie. Możemy być z Jezusem, możemy nosić Jezusa, możemy dzielić się Jezusem.